“De atletieksport heeft me zo veel levensvreugde gegeven, dat ik graag wat wil terugdoen voor die sport. En als ik dat nu doe, heb ik er nog plezier van”.

Zo omschrijft Jan Roose (69) zijn recente besluit om voor een periode van vijf jaar (2018-2022) sponsor te zijn van AV’56. Hij is daarmee een bijzondere sponsor, omdat hij geen commerciële bedoelingen heeft.

“De meeste sponsors van AV’56 zijn bedrijven. Zij willen graag naamsbekendheid in ruil voor hun sponsoring. Bij mij is dat niet aan de orde. Ik heb geen ‘naam’, dus ik hoef ook geen naamsbekendheid”.

De sponsoring van AV’56 door Jan beloopt jaarlijks een zéér aanzienlijk bedrag. Het loopt in de duizenden. Hoeveel het precies is, laat hij in het midden. “Laten we het erop houden, dat je voor elk jaarbedrag een héél goede racefiets kan kopen”.


Besteding sponsorbijdragen

Hij heeft aan AV’56 (WTC en bestuur) gevraagd om zijn jaarlijkse sponsoring in vier componenten te verdelen: 1/4e voor baanwedstrijden op niveau, 1/4e voor andere wedstrijden zonder commerciële sponsor (bijv. de Wallenloop), 1/4e speciaal voor de jeugd (wedstrijden, clinic, evenementenbezoek) en 1/4e naar eigen inzicht door AV’56 te besteden.

Jans motivatie voor de sponsoring is vooral, om op termijn kwalitatief betere atletiek(wedstrijden) te krijgen. Hij vraagt daarvoor weinig terug. Met de WTC heeft hij afgesproken dat hij gevraagd en ongevraagd over AV’56-wedstrijden zal adviseren (“Op wat ze met dat advies doen, heb ik verder geen invloed”). Ook zal AV’56 formeel Jans eigen JARO-wedstrijden ondersteunen, vooral met het oog op de verzekeringen.


Eerstkomende JARO-wedstrijden

De JARO-wedstrijden zijn bij de leden van AV’56 goed bekend. Ze trekken veel deelnemers uit onze vereniging. En AV’56 levert ook helpers en juryleden. Het zijn veelal compacte wedstrijden (kort, krachtig), in de vorm van crossen (Stelleplas, Kapelse Bos) en stratenlopen (Kapelle, Wemeldinge). Heel succesvol was vorig jaar ook Jans eigen Warmathon-loop voor het goede doel van onze Kanjerloop. Hij hoopt dat zoiets dit jaar weer kan, maar dan in samenwerking met AV’56.

De eerstkomende lopen van JARO zijn de Kapelleloop op 30 augustus, op de Kapelse Dag (volwassenen 5 km, jeugd 1170 m) en de nieuwe Wemeldingeloop op 20 september in het kader van een gemeentelijk Bewegingsproject (volwassenen 5 km, jeugd 1 km).


Niet rimpelloos

Overigens is de verhouding tussen de persoon Jan Roose en AV’56 in het verleden niet zonder rimpels geweest. Meer dan veertig jaar was Jan lid van AV’56, totdat hij in 2004 als lid opstapte. Hij vond dat er organisatorisch te veel verkeerd zat in de vereniging. Voor zijn gevoel waren er te veel ‘clubjes in de club’, die te weinig communiceerden en te weinig rekening met elkaar hielden. “Ik ergerde me daar zodanig aan, dat ik mijn lidmaatschap heb beëindigd”.

Maar de vereniging verdween zeker niet uit zijn ‘systeem’. Hij bleef het reilen en zeilen van de club volgen, zodanig dat hij vanaf 2012 de avondbaanwedstijden van toen (op twee achtereenvolgende vrijdagavonden) voorzag van royale premies. Dat gold ook voor de latere versies: Goes on Track en de Ganzestad-baanwedstrijden. “Ook hier geldt: de atletieksport ligt me na aan het hart. Als ik er nú geld in steek, heb ik er nú plezier van”.

Vanaf 2015 ontstond tussen JARO en AV’56 een nieuw soort samenwerking. In dat jaar werd de jaarlijkse Stelleplascross van JARO het clubcrosskampioenschap voor de jeugd van AV’56. Die toenadering leidde uiteindelijk tot het genereuze vijfjarige sponsorcontract tussen JARO en AV’56.

 

 jan_roose_2019.jpg

FOTO: Jan Roose tijdens een van zijn eigen wedstrijden (Foto: AV’56).

 

Share this post